ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

 
ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ได้มีมติที่จะจัดการประชุมใหญ่สามัญขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการสมาคมครบวาระ และ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ควรให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่เพื่อความเหมาะสม โดยกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ไว้ใน วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554
 
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารสมาคมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จะรักษาการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง และได้มีมติกำหนดวันเปิดรับสมัครผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมและกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 20 กันยายน 2554 สำหรับวันประชุมใหญ่สามัญ เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมทั้งคณะ
 
วันและเวลา : วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 เวลา 12.00 – 17.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม โรงแรมโซฟิเทล แกรนด์ เซ็นทารา ลาดพร้าว
 
ทางสมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้ประกอบวิชาชีพในสายงานเว็บ (เช่น Webmaster, ผู้ประกอบธุรกิจด้านพัฒนาเว็บ, นักพัฒนา, เจ้าของเว็บ, ผู้ดูแลระบบเว็บ เป็นต้น) สมัครเป็นสมาชิกสมาคม (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครมาก่อน) และ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่ ในครั้งนี้
 
 

 

 

ไอที 24 ชั่วโมง ได้รับคำถามจากผู้ชมทางบ้านส่งมาทาง e-mail ของรายการค่ะ ซึ่งเราได้ประสานผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาคำตอบในเบื้องต้น และทีมงานเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านอื่นๆด้วย จึงได้ขออนุญาตเจ้าของคำถามเพื่อนำมาเผยแพร่ให้ท่านอื่นๆได้ทราบกันด้วยค่ะ ...read more

 

 

ชวนโจ๋ ประกวดสื่อดิจิทัล E- learning เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

 

  ...read more

 

ลักษณะความผิดในการโพสต์ข้อความ ภาพ เสียงใดๆในช่วงเลือกตั้ง

 

" การโพสต์ ส่งต่อ สร้าง Link ซึ่งข้อความ ภาพ เสียง ในลักษณะที่เข้าข่ายการโฆษณาหาเสียง อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใด ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 2 ก.ค. 2554 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 ก.ค. 2554 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง อาจเข้าข่ายความผิดซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ จึงขอให้หลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว "

 

 

โครงการปัจจุบัน

โครงการ SpeedTest โครงการปัญญาไทย โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์