ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และ เสวนา หัวข้อ "พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์"

Event Period: 
09/24/2011 - 12:00 - 17:00

 
สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อเลือกตั้งกรรมการสมาคมชุดใหม่แทนกรรมการชุดปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระ และ ร่วมงานเสวนา หัวข้อ "พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์"
 
จากกระแสข่าวเรื่องร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด ที่สร้างความกังวลใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเว็บไซต์ในหลายๆ ประเด็น เช่น

- นิยามของ "ผู้ดูแลระบบ" ครอบคลุมถึงใครบ้าง ผู้ที่เป็น Admin ของ Facebook Page ถือเป็นผู้ดูแลระบบด้วยหรือเปล่า
- การส่ง Spam Mail เพื่อประโยชน์ทางการค้าจนก่อความรำคาญให้ผู้อื่น ควรจะครอบคลุมถึง Spam Tag บน Facebook หรือ Spam Mention ทาง Twitter ด้วยหรือเปล่า

- เจ้าของเว็บที่มีผู้ใช้เว็บโพสต์รูปลามกของเด็กหรือเยาวชนเข้ามา ถือเป็นผู้ครอบครองข้อมูลลามกและมีความผิดด้วยหรือเปล่า
 
ร่วมเสวนาถึงประเด็นต่างๆ ที่ท่านไม่สบายใจ และรวบรวมเพื่อนำเสนอเป็นร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับคู่ขนาน ออกสู่สาธารณชนต่อไป 
 
 
- พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
- คุณวันฉัตร ผดุงรัตน์ เว็บมาสเตอร์ Pantip.com
- คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
- คุณปรเมศวร์ มินศิริ เว็บมาสเตอร์ Kapook.com
- คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
- และอีกหลายๆท่าน
  
  
วันและเวลา:
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 เวลา 12.00 - 17.00 น.
  
สถานที่:
ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม  โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว
  


ดู เซ็นทรัล ลาดพร้าว ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 

 

กำหนดการ

12.00 - 13.00 น. ลงทะเบียน รับสมัคร/ต่ออายุสมาชิก

13.00 - 14.00 น. เสวนา หัวข้อ "พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์"

14.00 - 14.15 น. พักทานอาหารว่าง

14.15 - 15.30 น. แถลงผลงาน , รายงานงบการเงิน และ พิจารณารับรองการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ โดยกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน

15.30 - 16.30 น. เลือกตั้งนายกสมาคม และกรรมการสมาคมชุดใหม่

 

 

รายชื่อผู้สม้ครเลือกตั้ง

 

 

รูปแบบการจัดงาน:
- เฉพาะสมาชิกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยเท่านั้น
- สมาชิกบุคคลเพียงปีละ 200 บาท 
- สามารถร่วมงานจิบกาแฟคนทำเว็บได้ฟรีตลอดปี และรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ มากมาย

สามารถสมัครสมาชิกไว้ก่อนหรือสมัครที่หน้างานเลยก็ได้ หากสมัครหน้างานสามารถเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ แต่จะถือว่าเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญ ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครหรือเลือกตั้ง

 
กรุณาลงทะเบียนเป็นภาษาไทย
สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ให้ Login เพื่อลงทะเบียน

โครงการปัจจุบัน

 โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์